Akceptovanie povinnosti chodcov v čase zníženej viditeľnosti - upozornenie

ORPZ v Starej Ľubovni ODI žiada všetkých občanov, aby v záujme zníženia dopravnej nehodovosti s účasťou chodcov, akceptovali povinnosti chodcov v čase zníženej viditeľnosti, kde je dôležité, aby nezabúdali na zásadu byť videní, pričom je nutné používať vhodné reflexné doplnky a vyberať si oblečenia svetlejšej farby. Toto upozornenie sa týka hlavne občanov pohybujúcich sa po obci v čase keď sa začína stmievať a verejné osvetlenie ešte nie je v prevádzke.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk