Tribúna a prístavby ku kultúrnemu domu

Pripravujeme projektovú dokumentáciu na prístavbu ku kultúrnemu domu. Jedná sa o pevnú tribúnu, garáž so skladovacím priestorom a prístavbu kuchyne, ktorá sa plánuje tiež modernizovať. K dispozícii máme prvú štúdiu, z ktorej budeme vychádzať.