Sviatok všetkých svätých v našej chmeľnickej farnosti

Tohoročný 1.november 2019 sme prežívali vo farnosti intenzívnejšie ako po iné roky. Dnešné evanjelium o 8. blahoslavenstvách nás vrátilo na Horu blahoslavenstiev, kde sme strávili časť 4. dňa našej púte vo Svätej Zemi  16. októbra 2019.


Horu Blahoslavenstiev sa nachádza neďaleko mesta Tabgha a Kafarnaumu v Izraeli.  Je to lokalita neďaleko Genezaretského jazera, kde Ježiš podľa tradícií predniesol tzv. Horskú reč. Na tomto mieste v roku 1937 Antonio Barluzzi dal postaviť oktagónový kostol, ktorý znázorňuje osem blahoslavenstiev, tak ako sú napísané v evanjeliu sv. Matúša. 

Na Hore Blahoslavenstiev počas púte vo Svätej Zemi 13.-21. októbra 2019

 
Pohľad na Genezaretské jazero
 
 
 
 

Pobožnosť na cintoríne v Chmeľnici 1. novembra 2019

 

 Spomíname...