Sviatok všetkých svätých je deň, ktorý ľuďom pripomína, že smrťou sa nič nekončí.

Sviatok všetkých svätých nám pripomína ľudí, ktorí prešli bránou večnosti  a teraz žijú s Bohom. Teda nielen tých svätých, ktorých máme v cirkevnom kalendári, ale úplne všetkých, našich predkov, známych aj neznámych ľudí, ktorí po skončení statočného života na zemi prišli do neba.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk