Svätý Martin je patrónom chudobných a učí nás podeliť sa navzájom

V pondelok 11. novembra sme si pripomenuli počas detskej omše na skutky sv. Martina. Deti do Kroniky svätých kreslia svätých a venujú sa ich životopisu a celoživotnému dielu. Keďže svätý Martin je aj patrónom našej Spišskej diecézy, patrí mu veľká pozornosť a modlitby hlavne v tento 11. novembrový deň. Po svätej omši sa deti zo svojimi rodičmi vyberú do lampiónového sprievodu na čele, ktorého kráča sv. Martin a žobrák. Sprievod prejde dedinou a na priestranstve pred kostolom sv. Ondreja sv. Martin odovzdá symbolicky svoj plášť žobrákovi. Pre deti sú v košíku pripravené koláčiky, s ktorými sa navzájom podelia.

Pán farár Tomáš Gondkovský sa aj príkladom sv. Martina snaží deťom v našej farskej rodine ukázať , že  ak sa s niekým podelia, o nič neprídu, ale práve naopak, že to môže byť aj výhoda. Deti sa považujú za stredobod vesmíru. Aby pocítili prianie niekomu niečo odovzdať, musia si vedieť predstaviť, čo ten niekto práve cíti. Či je smutný alebo veselý, osamelý alebo nahnevaný.


 
Sv. Martin z Tours narodil, bolo to však údajne v roku 316 v Sabarii (dnes Szombathely v Maďarsku). Na prianie svojho otca sa stal dôstojníkom rímskeho jazdectva v Gálii. Jeden mrazivý večer však zmenil jeho život, keď sa podelil so žobrákom o svoj plášť, ktorý rozťal mečom. V noci sa mu potom zjavil Kristus odetý v darovanej polovici plášťa. Martin opustil armádu, nechal sa pokrstiť a stal sa pustovníkom.

Martina nazývali biskupom chudobných a keď zomrel, na jeho pohrebe 11. novembra sa zišli davy ľudí, medzi nimi asi 2-tisíc mníchov. K jeho atribútom patrí žobrák, plášť, malomocný, kôň a hus (podľa legendy sa vraj ukryl medzi kŕdeľ husí, keď nechcel prijať hodnosť biskupa). Je patrónom okrem iného aj vojakov, jazdcov, kováčov, tkáčov, krajčírov, vinárov, pastierov, hostinských, cestujúcich, chudákov a žobrákov, zajatcov, abstinentov, domácich zvierat a husí.
 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk