Svätý otec František prišiel na SDM do Krakowa.

Ešte nikdy sa Svetové dni mládeže (SDM) nekonali tak blízko našej krajiny. Krakov sa nachádza len približne sto kilometrov od slovenských hraníc. Aj preto sa na SDM vybralo viac ako štyritisíc registrovaných pútnikov zo Slovenska, čo je najviac v histórii.

Svätý Otec František pri dnešnom lete do Poľska zaslal telegram prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi počas preletu nad územím Slovenska.

 

Christin's insight:
"Vstupujúc do slovenského vzdušného priestoru po ceste do Poľska na moju pastoračnú návštevu, odovzdávam Vašej Excelencii srdečný pozdrav. Zvolávam na Vás a vašich spoluobčanov hojné požehnanie Všemohúceho Boha."

 

Súvisiace video

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk