Súťaž v tvorivom písaní na tému BOJISKO INTERNET

 Ministerstvo obrany SR a rezortný mesačník OBRANA vyhlásili XVIII. ročník súťaže v tvorivom písaní. Študenti stredných a poslucháči vysokých škôl môžu súťažiť v žánroch poviedka a úvaha v slovenskom jazyku

 
na tému BOJISKO INTERNET.
 
Súťažné práce v rozsahu od 1 000 do 5 0000 znakov (s medzerami) treba vo formátoch DOC, DOCX, ODT alebo ODF posielať do 20. novembra 2022 na e-mailovú adresu sutaz@mil.sk.
 
Z prihlásených prác, ktoré splnia základné  kritériá a budú obsahovať požadované náležitosti, odborná porota rezortu obrany vyberie do finále v každej kategórii po päť najlepších.
 
Práce, ktoré postúpia do finále, budú v dňoch 28.  11. – 4. 12. 2022 uverejnené na facebookovom profile Ministerstva obrany SR (www.facebook.com/mosr.sk), kde ich verejnosť bude môcť hodnotiť pridelením hlasu. Výsledky súťaže organizátori zverejnia 5. decembra 2022. Prvé tri najlepšie hodnotené práce v každej kategórii získajú okrem iných ocenení aj finančné prémie. Víťazné práce uverejní rezortný mesačník MO SR Obrana.
 
V e-mailoch s prácami súťažiaci uvedú základné údaje o autorovi (meno a priezvisko, adresa, škola, vek, kontakt) a vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR).
 
Podrobnosti, ďalšie informácie aj formuláre DGPR nájdu na webe súťaže www.mosr.sk/sutaz-2022/.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk