Sté výročie fatimských zjavení sme oslávili vo Fatime

Fatima počas 100. výročia fatimských zjavení  praskala vo švíkoch. Zástupy pútnikov z celého sveta prichádzali denne do Fatimy uctiť si našu Božiu Matku. Na vigíliu svetelného zázraku, 12. októbra 2017 bolo námestie nabité. V deň svetelného zázraku 13. októbra 2017 zaplnili pútnici námestie do posledného miesta.  Sme nesmierne šťastní, že aj my pútnici z Chmeľnice, z Toporca,  zo Starej Ľubovne, z blízkeho aj ďalekého okolia  sme svojimi modlitbami a spevmi na oslavu našej Matky mohli prispieť k nezabudnuteľnej atmosfére v  malebnom vidieckom údolí Cova da Iria, vo  Fatime, ktorá je posolstvom nádeje pre celý svet.

Oslavy stého výročia mariánskych zjavení vo Fatime so sebou prinášajú posolstvo nádeje. Početné a vážne môžu byť životné skúšky a tragédie sveta, oveľa väčšia však je Božia láska k nám. Podľa slov kardinála Sodana, Fatimské posolstvo už vo svojej dobe znamenalo nielen „pozvanie k obráteniu a k modlitbe“; bolo to „posolstvo nádeje“, lebo Boh je medzi ľuďmi prítomný „aj v tých najtragickejších chvíľach.“
 
A tak sediac na námestí Cova da Iria. so sviečkou a ružencom v ruke v duchu sme si pripomenuli, čo sa pred sto rokmi stalo neďaleko malého portugalského mestečka Fatima v malebnom vidieckom údolí Cova da Iria.

Počas nášho šesťdňového pobytu v Portugalsku od utorka 10. októbra do nedele 15. októbra 2017 sme mali bohatý duchovný aj poznávací program, o ktorý sa postarali naši dvaja kňazi Tomáš Gondkovský a Peter Duffala v spolupráci s vedúcou zájazdu Monikou Podhorskou a sprievodkyňou Tonkou Mačugovou.  Ďakujeme Bohu za tento nádherný pobyt a požehnané dni v nádhernom rodinnom spoločenstve!