Stavebné práce na IBV pri trati v roku 2018

V máji a v júni 2018 sme realizovali rozšírenie vodovodu na IBV pri trati. V júli 2018 sme zrealizovali  zokruhovanie  tejto vetvy vodovodu na jestvujúci obecný vodovod. V auguste 2018 sme upravovali  podložie a zrealizovali vrstvy konštrukcie vozovky vrátane geotextilie. 

1.       „CHMELNICA- IBV PRI TRATI SO 511-00 VODOVOD“
 
1.       „CHMELNICA- IBV PRI TRATI OBECNÁ KOMUNIKÁCIA“