Spomienky na všetkých verných zosnulých

Pre všetky duše v očistci na začiatku novembra možno získať tzv. odpustky. “Prostredníctvom odpustkov, tohto duchovného daru posielaného zosnulým, sa duše v očistci oslobodzujú od dôsledkov hriechov, ktoré spáchali počas pozemského života.
Sviečky na hroboch sú symbolickým vyjadrením modlitby a duchovného daru. Tiež pripomínajú život, ktorý vydáva svetlo a teplo, avšak zároveň sa pomíňa. Sú aj obrazom vzkriesenia, lebo kresťania veria, že opravdivým Svetlom sveta je Zmŕtvychvstalý Kristus.

 

K Pamiatke zosnulých
Autor: Milan Rúfus
 
 
 

 

 

Budeme vyvolaní po mene
a bude nás tam veľa.
Poodkladáme krídla zlomené
ku nohám Stvoriteľa.
A bude mu chcieť každý predložiť 
to svoje malé sólo.
To nasnívane čo len chcelo byť,
i to čo ozaj bolo.
Stvoril som svet, vstúpi nám do reči 
Boh, nie tak aby slúžil 
naplňovaniu túžob človečích.
no, aby človek túžil.
Ak pridával som ohňa do rany,
nebol som vo vás krutý 
Šťastie je v jeho dosahovaní,
nie v jeho dosiahnutí.
Až rozspieva sa svetu dokorán,
prihlasno vaša duša,
napomeňte ju ticho, že jej pán
aj šťastím ju len skúša.
Dar života kto z neho vezme diel,
raz mi ho musí vrátiť.
A ostane mu nie, čo nevedel,
ale čo vedel stratiť.
zlomené krídla...? práve zlomené 
sú žehnávané Bohom.
budeme vyvolaní po mene 
a bude nás tam mnoho.
  •  

 

Súvisiace odkazy

Publikované: 31.10.2016 | Zobrazené: 1264
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies