Slávnosť požehnania v kostole sv. Bartolomeja v Hniezdnom

V predvečer 200. výročia Kostola sv. Bartolomeja v Hniezdnom sa podarilo farníkom v Hniezdnom  pod vedením pána farára Petra Olekšáka, správcu RKC farnosť Hniezdne, obnoviť interiér kostola. Slávnostnú svätú omšu celebroval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, ktorý posvätil nový oltár, povzbudil veriacich vo viere a požehnal ich. Pri tejto príležitosti sa v kostole inštalovala relikvia sv. Bartolomeja, patróna chrámu, farnosti  a obce Hnezdne.  Slávnosť požehnania tohto Božieho stánku sa zakončila malým agapé v priestoroch expozície Nestwille v Hniezdnom.

Kostol prešiel rekonštrukciou interiéru podľa návrhu architektov Stanislava Šutvaja a Matúša Bišťana. Bolo nainštalované podlahové kúrenie. Nová kamenná (pieskovcová a travertínová) dlažba, nové lavice, sedadlá, ambon a oltár zveľadili renesančnú stavbu, ktorá bola 30.10.1963 vyhlásená za národnú pamiatku.  Dnes  počas slávnostnej svätej omše, ktorú celebroval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, bol nový oltár konsekrovaný.

Vynovil sa aj priestor pod chórom, ktorý bude slúžiť pre rodičov s malými deťmi. Bezbariérový vstup  na severnej strane kostola uľahčí vstup pre znevýhodnených na vozíčku, alebo pre vstup s kočíkmi. Pod chórom sa vybudovala nová spovedná miestnosť.

Celá rekonštrukcia kostola trvala 8 týždňov. Tešíme sa spolu s veriacimi v Hniezdnom, že sa im toto Božie dielo  podarilo uskutočniť v takom rekordnom čase.  Nech  sa krásne v zrekonštruovanom chráme naplnia slová Žalmu 26,8, ktorý sa nachádza v sakristii Kostola sv. Bartolomeja na maľbe portrétu  Jozefa Pumpéryho, farára v Hniezdnom: “Domine, dilexi, habitaculum domus tuae,“ čo v slovenčine znamená „Pane milujem dom, v ktorom bývaš.“ 

 

 

Súvisiace video

Konsekrácia oltára Prehrať Video
Konsekrácia oltára
Publikované: 16.9.2017 | Zobrazené: 1370
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies