Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB)

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov. V prílohe zverejňujeme regionálnu tlačovú správu k SODB za Prešovský kraj.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk