Rúška na ústa pre dôchodcov nad 65 rokov máme pripravené

 V miestnom rozhlase Vám oznámime, akým spôsobom budú rúška dôchodcom nad 65 rokov doručené.

 

Ďakujeme p. Helene Kozákovej a  kolegyni z Galantérky Helka  za ušitie a dodávku a pracovníčkam obecného úradu za ich distribúciu našim dôchodcom.