Roráty 2016 v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici

Pozývame vás aj tento rok na rorátne sväté omše pri sviečkach do kostola sv. Ondreja v Chmeľnici. Budú bývať  o 6:00 ráno utorok, štvrtok a v sobotu počas adventu, od 29. novembra  až do 18. decembra 2016. 

Je to skutočný zážitok, ktorý môže byť pre nás duchovnou obnovou adventu a prípravou na Vianoce.

Rorátne sväté omše predstavujú špecifickú podobu rannej mariánskej sv. omše v adventnom období. Názov pochádza z latinského rorate - roste, čo je prvé slovo introidu spievaného pri týchto svätých omšiach. Ich slávenie pred svitaním a pri sviečkach symbolizuje stav ľudí po prvotnom hriechu - stav tmy a očakávanie príchodu Svetla sveta - Jeziša Krista, narodeného pre nás v jasliach na slame.

Tieto sv. omše sú súčasťou adventnej duchovnej prípravy. Otvorme Bohu svoje srdcia aj cez krásu liturgie a adventných spevov.

Požehnaný adventný prípravný čas na narodenie nášho Pána!

Súvisiace odkazy

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk