REKONŠTRUKCIA CESTY NA IBV PRI TRATI

Je pondelok 20. novembra 2022 a práce na rekonštrukcii cesty na IBV pri trati pokračujú. 21.novembra 2022 sa osadil žľab a pokračovalo sa vysýpaním štrkodrte.

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk