Registrácia chovov ošípaných - výzva a usmernenie

Obec Chmeľnica, bola Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Stará Ľubovňa požiadaná o súčinnosť pri informovaní obyvateľov a chovateľov ošípaných v súvislosti s ich povinnosťou mať zaregistrované svoje chovy aj keď chovajú iba jeden kus ošípanej. Registrácia chovu je bezplatná a je nevyhnutná ako z pohľadu legislatívnej povinnosti tak aj z aspektu odškodnenia chovateľov v prípade výskytu nákazy. Všetky informácie ohľadom povinnosti registrácie chovov ošípaných a vzniku nárazníkovej zóny afrického moru ošípaných (ďalej len "AMO") a postupu registrácie nájdete tu v prílohe.

K stiahnutiu