"Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK 2021 - 2030" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Publikované: 6.9.2023 | Aktualizácia: 13.9.2023 | Zobrazené: 91
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk
Nastavenia cookies