Premiéra divadelného predstavenia: “Devínsky šašo a jeho chovanica“ spríjemnila Veľkonočnú nedeľu

Na Veľkonočnú nedeľu, 1. apríla 2018, Ochotnícke divadlo v Chmeľnici predstavilo v premiére svoju novú divadelnú hru: “Devínsky šašo a jeho chovanica.“ Podľa povesti Jána Domastu do dramatickej podoby upravila PaedDr. Ľubomíra Šlampiaková. 

V povesti vystupujú osoby:
Štefan Gurka hradný pán,
Dominika Boháčová hradná pani,
Miroslav Kyšeľa šašo Wigand, Zuzana –
Barbora Podhorská šašova neter a chovanica,
Andrej Bendík Hofer - hlavný strážca hradnej brány,
Jozef Holotňak Endre - Hoferov syn,
Mária Chlebáková hlavná komorná,
Magdaléna Alexanderčíková- krajčírka,
Božena Klimková-  rybár. 

Ďakujeme za nezabudnuteľný umelecký zážitok!

 Fotografie: Viliam Klimko