Prajeme vám krásnu jeseň života

V Mesiaci úcty k starším sme pre našich dôchodcov pripravili dnešnú malú slávnosť. Deti z našej materskej školy a žiaci zo základnej školy si pripravili pre svojich babičky a dedkov básničky, pesničky a scénky. Nechýbali ani darčeky, ktoré svojich adresátov veľmi potešili.

 
V úvode sa prítomným prihovorila starostka obce Zita Pleštinská: „V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Človek zažije chvíle radosti a aj chvíle smútku. Skláňam sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce. Dnešná oslava vášho života je hudbou, ktorá zaznieva a vyžaduje náš obdiv a úctu. Verím, že úcta k starším bude v našej obci spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým musí byť stála, a nielen v “Mesiaci úcty k starším. Vy si ju zaslúžite.“

Deti z našej materskej školy a žiaci zo základnej školy si pripravili pre svojich babičky a dedkov básničky, pesničky a scénky. Nechýbali ani darčeky, ktoré svojich adresátov veľmi potešili.

V roku 2017 okrúhle narodeniny oslávili títo naši spoluobčania:

90. narodeniny

1. Moščovičová Mária, č.d.16
2. Setláková Mária, č.d.177
 
80. narodeniny
 
1. Fába  Ján č.d. 60
2. Kormanská Helena č.d. 64
3. Bendík Štefan, č.d. 94
4.Haničák Peter, č.d. 106
5. Goliáš Juraj,  č.d. 233
 
70. narodeniny
 
1. Šimská Anna, č.d. 89
2. Rindošová Agnesa, č.d. 104
3. Sedláková Anna, č. d. 132
4. Alexanderčíková Mária č.d. 144
5.Jachman Andrej , č.d 148
6. Klimková Elena č.d. 207
7. Rindoš Štefan č.d.208
8. Konkoľ Peter, č.d. 223
9. Ribovič Emil, č.d. 229