Práce na rekonštrukcii a modernizácii kuchyne Kultúrneho domu v Chmeľnici pokračujú

V priestoroch kuchyne kultúrneho domu prebieha kompletná výmena elektroinštalačného vedenia a prehnitých okien, ktoré boli v havarijnom stave a ďalšie rekonštrukčné práce ako rekonštrukcia podlahy, výmena PVC podlahovej krytiny, výmena radiátorov, úprava stien a stropov, maľby, výmena dverí a ....Rekonštrukcia a modernizácia týchto priestorov bola nevyhnutná, keďže v obci sa každoročne koná podujatie: "Dni nemeckej kultúry." Tohto roku  sa 2. júna 2019 uskutoční už 27. ročník tohto prestížneho podujatia Karpatských Nemcov.

Pôvodný stav 

Vonkajší pohľad

Na zatváranie okien sa používali varechy, pretože už otváranie nebolo funkčné.

Výmena okien, ktorú sú prehnité v havarijnom stave.

Hliníkové NN vedenie sa nahradilo medeným. Urobili sa nové rozvody. Niektoré bolo treba úplne zrušiť.

Nové NN rozvody

 

Strešný zvod z pôvodnej plochej strechy bol zapchatý a voda, ktorá po daždi stekala, spôsobila pokles podlahy, ktorú bude treba zrekonštruovať.

Vyrovnávanie stien a stropu.

Obklad sa musel zdemontovať, z dôvodu rekonštrukcie NN rozvodov.

Dres pretekal.

 

Výmena radiátorov, ktoré boli zhrdzavené, bez ventilov a pretekali.

Vstupné dvere boli úzke a firmy, ktoré dovážali stravu mali problém preniesť svoje zariadenia.

 Výmena podlahovej PVC krytiny, ktorá sa nahradí dlažbou,staré radiátory sa musia vymeniť.