Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Ing. arch. Zita Pleštinská, starostka obce zvoláva na deň 10.03.2015 (utorok) zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Chmeľnici so začiatkom o 19,oo h. v priestoroch obecného úradu. Program zasadnutia je v prílohe.

K stiahnutiu