Pozvánka na zapálenie Jánskeho ohňa

Obec Chmeľnica v spolupráci s Komisiou kultúry, Komisiou vzdelávania , mládeže a športu,  a Dobrovoľným hasičským zborom v Chmeľnici Vás srdečne pozývajú 

v piatok 26. júna 2020 na futbalové ihrisko v Chmeľnici  na Zapálenie Jánskeho ohňa 

s týmto programom:
 
1. Opekačku s rodinou
od 20.00
(kňazom udelený dišpenz)
Zdarma kofola pre každé dieťa
 
2. Zapálenie Jánskeho ohňa
o 21,30