Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Chmeľnici

Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica, so sídlom Chmeľnica 269, pozýva členov pozemkového spoločenstva na riadne Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 30.06.2019 o 14:00 hod. (nedeľa) v sále Kultúrneho domu v Chmeľnici.

Program valného zhromaždenia nájdete v priloženej pozvánke. V prípade, že sa Valného zhromaždenia nezúčastníte, môžete sa nechať zastupovať osobou, ktorú splnomocníte. V prílohe je aj splnomocnenie. Splnomocnenie nemusí byť úradne overené.

 

K stiahnutiu