Pozvánka na tvorivé dielne

ZŠ s MŠ v Chmeľnici  pozýva kreatívnych, tvorivých, šikovných rodičov do tvorivej dielne,

ktorá bude dňa 30. 11. 2017/štvrtok / od 8:00  do 13:00 hod.v našej škole.

Výrobky budeme predávať  na obecnej vianočnej burze dňa 3. 12. 2017/ nedeľa /.

Získané financie z predaja výrobkov použijeme  na koncoročný výlet pre deti a žiakov ZŠ s MŠ.                                     

Účastníkov  tvorivej dielne pozývame na obed v našej školskej jedálni.

Škola má k dispozícii výkresy, lepidlá, farby, nožnice... Iný pracovný materiál je potrebné doniesť individuálne.

V prípade záujmu sa nahláste v zborovni školy, kde Vám budú podané bližšie.