Požehnaný advent!

Na Prvú adventnú nedeľu sa požehnáva adventný veniec a zapáli sa na ňom prvá svieca. Začína sa Advent, čas prípravy na Vianoce. Máme pred sebou dni, kedy sa môžeme viac ako inokedy stíšiť, zamyslieť sa nad svojim životom. Zapaľujme každú nedeľu spolu s novou adventnou sviečkou vo svojom srdci a vo svojej duši viac lásky, pokoja, šťastia a radosti. Je to naša najlepšia príprava na sviatky narodenia Lásky. Krásny a požehnaný Advent!

Adventný veniec v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici

Na adventnom venci horeli štyri sviečky. V tichu bolo počuť ako sa zhovárajú. Prvá zašepkala: ,, Volám sa POKOJ. Rada by som svietila, ale ľuďom na mne nezáleží, netúžia po pokoji. Obľubujú svár a hádky, vyháňajú ma.“ Svetlo slablo, až zhaslo. Druhá sviečka plápolala jasným plameňom. ,,Volám sa VIERA a chcela by som svietiť ľuďom na cestu. Ale oni mnou opovrhujú, vraj som zbytočná a nemoderná. Nechcú chrániť môj plamienok.“ Prievan zahasil aj druhu sviečku. Chvejúcim hlasom sa ozvala tretia sviečka. ,,Moje meno je LÁSKA. Mnohí si ma nevšímajú, iní mnou opovrhujú.“ Zablikala a zhasla. Vtom vošlo do izby dieťa. Hľadelo na zhasnuté sviečky a vravelo: ,,Prečo nesvietite, kto vás zhasol?“ Na to sa ozvala štvrtá svieca: ,,Neboj sa, kým som tu ja, nikdy nie je neskoro. Volám sa NÁDEJ.“ Dieťa vzalo horiacu sviecu a zapálilo ostatné..

Adventné vence v  chmeľnických domácnostiach.

Na prvú adventnú nedeľu sa v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici posvätia adventné vence. Následne v domácnostiach sa každú adventnú nedeľu zažne ďalšia svieca.

Tento rok sa na Prvú adventnú nedeľu čítal pastiersky list biskupov Slovenska o svätení nedele. ( Môžete si ho prečítať na linku v prílohe)

Súvisiace odkazy

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk