Povesť o Čertovej skale zaujala divákov

Členovia Ochotníckeho divadla  v Chmeľnici predstavili divadelnú hru Ľubomíry Šlampiakovej, ktorá sa v nej vrátila k prastarej povesti o Čertovej skale. Povesť spájajúca vznik tohto prírodného unikátu je spätá  s výstavbou Ľubovnianskeho hradu. Staviteľ hradu, šľachtic Ľubovenský, vraj zapredal dušu čertovi, aby mu prestal brániť v budovaní pevnosti.

Keď bol hrad hotový, Ľubovenský oľutoval, že zaň zaplatil tak vysokú cenu a odišiel do neďalekého kláštora, aby sa vyspovedal. Diabol sa nahneval, že ho ľudský červ takto zradil a rozhodol sa , že hrad zničí obrovskou zahrotenou skalou. Tu však z kláštora zaznel zvon, čert stratil moc a skala mu vypadla z pazúrov na breh rieky Poprad. Odvtedy sa nazýva Čertovou skalou. Skvelé výkony hercov diváci ocenili na premiére niekoľko minútovým potleskom. Čertovú skalu na základe svojej fotografie vyhotovil Viliam Klimko.

 

Čertova skala je prírodná pamiatka, ktorý sa nachádza v nive rieky Poprad, asi 2,5 km východne od intravilánu obce Chmeľnica. Je to viac ako 10 metrov vysoký útvar čnejúci z nivy rieky Poprad medzi obcami Chmeľnica a Hajtovka. Z prírodovedeckého hľadiska ide o osamelé jurské bradlo, ktoré vzniklo ako prejav selektívnej erózie vápencov.  Zaujímavosťou útvaru je viditeľná erozívna činnosť rieky, ktorá ho obmýva. Skalná ihla predstavuje krásny krajinotvorný prvok. Nachádza sa v peknom prírodnom prostredí.