Posledná rozlúčka s Pavlom Točekom

Dnes si Pán života a smrti povolal k sebe Pavla Točeka  vo veku 68 rokov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 1. decembra 2017 o 13,00 hodine v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici. Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji...

 

 *22. februára1949, Mníšek nad Popradom  – † 29. novembra 2017, Chmeľnica

 Pavol Toček bol aktívny v našej obecnej komunite. Bol členom cirkevného spevokolu sv. Ondreja v Chmeľnici. Bude nám veľmi chýbať...

 
  • Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú... 
  • Prijmite úprimnú sústrasť vo Vašom hlbokom zármutku. 

Spomienka na zbožného a pracovitého človeka zostáva vo mne...

  •