Posedenie pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším

 

 Obec Chmeľnica v spolupráci so ZŠ a MŠ Chmeľnica, pozývajú dôchodcov v nedeľu dňa 16.10.20222 o 14,00 hod. do kultúrneho domu v Chmeľnici na posedenie pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším, kde budú môcť stráviť príjemné chvíle v kruhu svojich rovesníkov. 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk