Pamätná tabuľa Mons. Viktorovi Trstenskému

12. apríla 2018 na  priečelí farskej budovy v Starej Ľubovni  bola odhalená Pamätná tabuľa  Mons. Viktorovi Trstenskému. Udialo sa to pri  spomienkovej  slávnosti venovanej 110. výročiu narodenia Mons. Viktora Trstenského. K čitateľom sa dostáva aj  kniha Ľubomíra Ogurčáka: „Vždy som túžil po svätosti. Film Štefana Dlugolinského :“Sila viery a sila pravdy“ je venovaný životu a dielu Mons. Trstenského. "Nohami kráčajte pevne po zemi, ale rukami sa držte neba.“ (Mons. Trstenský)