Oznam rodičom - končí sa plošné poskytovanie dotácií na stravu

Obec Chmeľnica oznamuje rodičom detí navštevujúcich materskú a základnú školu v školskom roku 2021/2022, že sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu.

Okruh oprávnených detí , ktorým je možné poskytnúť dotáciu od 1.9.2021 do 31.12.2021:

- dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi

rodič do 6.8.2021 predloží na obecný úrad potvrdenie o tejto skutočnosti

- dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

rodič do 6.8.2021 predloží na obecný úrad potvrdenie o tejto skutočnosti

- dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej ani jeden člen domácnosti si na toto dieťa neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia

na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku

rodič do 6.8.2021 predloží na obecný úrad čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

 

(čestné vyhlásenie nájdete v prílohe, alebo je k dispozícii na obecnom úrade)

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk