Oznam o vydávaní naturálií - PD Nová Ľubovňa

PD Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy v k. ú. Chmeľnica, že v sobotu, dňa 24. septembra 2022, v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. bude vydávať obilie z úrody roku 2022, za nájomné za pôdu. Cena obilia za nájomné za pôdu je 25,00 EUR za 1q. Nájomné v peňažnej forme bude vyplácané v inom termíne. 

PD prosí vlastníkov pôdy, aby si v dňoch: 
21.9., 22.09. a 23.09. v čase od 8:00 do 15:00 hod. 
24.9. v čase od 8:00 do 13:00 hod.
prišli do administratívnej budovy PD vyzdvihnúť lístky s množstvom obilia na výdaj. 
Obilie sa vydáva dňa 24.09.2022 na hospodárskom dvore a k jeho prevzatiu je potrebné si so sebou priniesť vrecia a povrázky. 
PD Nová Ľubovňa zároveň oznamuje, že v sobotu NEUVAŽUJE S PREDAJOM OBILIA, teda s možnosťou získania obilia nad rámec nájomného za pôdu. 
 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk