Oznam o vydávaní naturálií - PD Nová Ľubovňa

PD Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy v k. ú. Chmeľnica, že v sobotu, dňa 23. septembra 2023, v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod. bude vydávať obilie z úrody roku 2023, za nájomné za pôdu.
 
Cena obilia za nájomné za pôdu je 25,00 EUR za 1 q. 
 
Nájomné v peňažnej forme bude vyplácané v inom termíne. 
 
PD prosí vlastníkov pôdy, aby si v dňoch: 
20.9., 21.09. a 23.09. v čase od 8:00 do 15:00 hod. 
23.9. v čase od 8:00 do 13:00 hod.
prišli do administratívnej budovy PD vyzdvihnúť lístky s množstvom obilia na výdaj. 
 
Obilie sa vydáva dňa 23.09.2023 na hospodárskom dvore a k jeho prevzatiu je potrebné si so sebou priniesť vrecia a povrázky. 
 
PD Nová Ľubovňa zároveň oznamuje, že v sobotu NEUVAŽUJE S PREDAJOM OBILIA, teda s možnosťou získania obilia nad rámec nájomného za pôdu. 
 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk