Október, mesiac úcty k starším

Už tradične v mesiaci október myslíme na našich dôchodcov. Nedeľa 27. októbra 2019 bude patriť im. Začne sa svätou omšou a pobožnosťou. Poobede, o 14,30 hodine sa  v sálae kultúrneho domu uskutoční  posedenie. Tešíme sa na stretnutie!  

´Dakujeme našej  Alexandre Saganovej za návrh po