ODSTÁVKA PITNEJ VODY

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., oznamuje svojim odberateľom, že dnes, dňa 27.12.2022 od 16.00 hod. do 28.12.2022 do 12.00 hod., bude z dôvodu akumulácie vody do vodojemu a zisťovania poruchy na vodovodnej sieti, prerušená dodávka pitnej vody v celej obci Chmeľnica.
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk