Odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Chmeľnici

V rímsko-katolíckej farnosti v Chmeľnici sa už  tradične prvú októbrovú nedeľu koná odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie. Hlavným celebrantom tohoročnej slávnosti, ktorá sa konala v nedeľu 6. októbra 2019, bol ThLic. Martin Majda, PhD. – prefekt Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v  Spišskej Kapitule. Vo svojej kázni nám pripomenul tri základné prostriedky, ktoré nám pomáhajú naplniť naše poslanie na Zemi, SMS- svätá spoveď, modlitba a svätá omša.