Odpustová slávnosť na sv. Ondreja 2017 v Chmeľnici

Hlavným celebrantom odpustovej slávnosti bol vdp. Jozef Palenčár, farár z Kluknavy, ktorý pôsobil v našej farnosti 18 rokov. 

 

Sv. Ondrej, apoštol, sa narodil v Betsaide ako starší brat apoštola Petra. Živil sa rybolovom. Po čase sa aj s rodinou a bratom presťahoval do Kafarnauma, kde znovu pracoval ako rybár. Bol učeníkom sv. Jána Krstiteľa, u ktorého spoznal Ježiša ako Božieho Baránka – a spolu so Zebedejovým synom Jánom odišli ako prví učeníci k Ježišovi. Cirkevní otcovia považujú sv. Ondreja za „privolávača“ duší: k Ježišovi pritiahol svojho brata Petra, našiel chlapca s rybami a chlebom a priviedol k Pánovi aj Grékov, keďže vedel po  grécky. Po rozoslaní apoštolov prešiel južné Rusko, Malú Áziu, dnešné Rumunsko a Bulharsko, až našiel smrť v Patrase. Zomrel na kríži v tvare „X“ po troch dňoch. Je patrónom Rumunska, Ruska, Grécka, Škótska, Sicílie, Neapola a iných miest, na prvom mieste Patrasu, kde zomrel. Je tiež patrónom rybárov a obchodníkov s rybami, vzývaný ako pomocník pri dne a kŕčoch. Napomáha vymodlenie dobrého sobáša. Zobrazuje sa s krížom v tvare „X“, povrazom alebo sieťou.  


Súvisiace video

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk