ODPOČTY VODOMEROV - PVPS, a.s. Poprad

 PVPS, a.s., Poprad, oznamuje svojim odberateľom, že v dňoch od 07.02.2023 do 13.02.2023 bude vykonávať v obci Chmeľnica odpočty vodomerov z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody. 

Z uvedeného dôvodu žiada odberateľov, aby v zmysle zákona 442/2002 Z.z. §26, ods. f umožnili prístup k vodomeru. Na odbernom mieste, kde sa v určené dni nebude dať urobiť odpočet vodomera, spoločnosť ubde akceptovať samoodpočet nahlásený odberateľom. 
 
Kontakt: č. t. 0850 111 800 Call centrum
E-mail: info@pvpsas.sk
 
PVPS, a.s., Poprad Vám za spoluprácu ďakuje. 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk