Od stredy budú obnovené verejné bohoslužby, zatiaľ s obmedzeniami

V kostoloch počas bohoslužieb budú označené v každej druhej lavici vyhradené miesta na sedenie, pričom každé z nich bude minimálne dva metre od seba. Rovnaké, dvojmetrové vzájomné odstupy budú platiť aj pre stojacich ľudí. Počas bohoslužieb ľudia musia mať na tvári rúško. Zostáva tiež zákaz podávania rúk pri obrade pokoja. Povinná bude dezinfekcia rúk pri vstupe do kostola. Sväté prijímanie bude podávané do rúk. Kostoly budú musieť mať zabezpečené priebežné vetranie. Veriaci bez rozdielu veku sa budú môcť zúčastniť na bohoslužbách s odporúčaním, aby sa v nedeľu konala samostatná svätá omša pre seniorov..

OZNAM FARSKÉHO ÚRADU V CHMEĽNICI
 
 
Na základe vyhlásenia vlády o uvoľňovaní druhej a tretej fázy sa aj kostoly dostali od 06.05.2020 do tohto procesu. Z tohto dôvodu:            
 
·         V piatok 08.05.2020 po večernej sv. omši bude stretnutie farskej aj pastoračnej rady
 
·         V nedeľu 10.5. 2020 budú tri sväté omše v kostole sv. Ondreja
8:00
10:00
11:00 pre staršiu vekovú kategóriu nad 65 rokov.
 
Samozrejme je nutné dodržiavať aj hygienické predpisy. Jednou z prosieb bolo aj vymedziť čas pre staršiu vekovú kategóriu nad 65 rokov. Preto som sa rozhodol dať tretiu sv. omšu na skúšku o 11.00 hod, ktorá bude slúžená iba pre túto vekovú kategóriu. Poprosil by som o pochopenie tejto prosby aj zo strany starších a to preto, lebo v kostole je obmedzená kapacita veriacich. Za pochopenie ďakujem.
 
 

 

·        V nedeľu 10.5. 2020  o 14.00 hod po pobožnosti, by som poprosil o stretnutie rodičov prvoprijimajúcich detí.
 
 
 AKO JE TO S INDIVIDUÁLNYM PODANÍM SVÄTÉHO PRIJÍMANIA DO RÚK?

V nasledujúcich dňoch nás v kostoloch pri svätých omšiach čaká jedna veľká zmena, s ktorou sa mnohí z nás ešte možno nestretli – sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie bude podávať do rúk. Prinášame Vám preto malý ťahák. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

A pamätajme na to, že aj v rade na sväté prijímanie sa zachovávajú dvojmetrové odstupy.

Všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti.
                                                  

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk