Obrady BIELEJ SOBOTY

Veľkonočná vigília  sa začala v sobotu večer posvätením ohňa a veľkonočnej sviece - Paškálu. Táto svieca je stredobodom veľkonočnej slávnosti. Od nej sa zapálili sviece najprv miništrantom a tí zapálili sviece, ktoré si priniesli veriaci.Procesia s Paškálom pripomína slová samotného Krista: "Ja som svetlo sveta, kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tmách, ale bude mať svetlo života".

Súčasťou liturgie slova boli čítania zo Starého zákona pripomínajúce nám dejiny od stvorenia sveta až po narodenie Ježiša Krista. Súčasťou obradov bolo posvätenie krstnej vody a obnovenie krstných sľubov, svätá omša s veľkonočnými spevmi.  
Na záver bola slávnostná procesia zmŕtvychvstania Pána. Vsdp. Tomáš Gondkovský požehnal Chmeľnicu cez 4 svetové strany, jej obyvateľov a všetkých Vás, ktorí ste po celom Slovensku a celom svete.
 
 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk