Obecná sánkovačka sa vydarila

Obecná sánkovačka, ktorú zorganizovala Športová komisia pri Obecnom zastupiteľstve ( ďalej OZ) v Chmeľnici 22. februára 2015, sa vydarila.  Po popoludňajšej nedeľnej pobožnosti sa na brehu pod budovou fary zišli najprv najmenší. So sánkovačkou bola spojená aj guľovačka a výstavba dvoch snežných domčekov. Najmladšou účastníčkou podujatia bola trojročná Dominika Špesová, ktorá si so staršími kamarátkami a kamarátmi podujatie na snehu užívala. Členovia športovej komisie pod vedením svojho predsedu Dominika Špesa, poslanca OZ , a Andrejky Kosturkovej , členky kultúrnej komisie pri OZ, pripravili breh na sánkovačku   a navarili chutný  citrónový čaj.  Mamičky s deťmi si mohli oddýchnuť na pripravenom sedení a spolu so svojimi ratolesťami aj zohriať podávaným čajom.

O 18, 00 hodine sa mládež stretla pred budovou školy. Všetci sa vybavili svetielkami, ktoré si pripevnili  na čelo alebo si ho niesli v ruke. Každý si zobral so sebou klzák, dvojice sánky. Nechýbali ani odvážlivci, ktorí si so sebou priniesli svoj snowboard.  Jazdeniu na snowboarde  sa venuje veľa mladých v našej obci. Nad vysvieteným kostolom sv. Ondreja svietili malé svetielka a bolo počuť veselý smiech účastníkov podujatia. 

Ďakujeme všetkým členom športovej komisie pri OZ v Chmeľnici za zorganizovanie tohto vydareného podujatia. Športová komisia pripravuje aj ďalšie zaujímavé športové podujatia. Chmeľničania sa majú na čo tešiť!

 

 

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk