Naša škola otvorila svoje brány. Opäť privítala svojich prváčikov.

Nový školský rok 2018/2019 sa začal 3.9.2018 svätou omšou." Duchu svätý príď z Neba a vydať ráč zo seba, žiaru svetla pravého. Príď k nám, príď k nám, príď k nám Duchu presvätý!" Po svätej omši sa deti spolu s rodičmi presunuli na nádvorie školy, kde nový školský rok zahájila riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Ľudmila Klimková. Potom sa už deti odobrali do svojich tried. Pani učiteľka Mária Tirpáková uviedla svojich prvákov do tajov školy. Starostka obce Ing.arch. Zita Pleštinská odovzdala prvákom malú pozornosť, ktorú pre nich pripravil obecný úrad.

Milí žiaci! Prajeme vám úspešný školský rok 2018/2019!

Milé pani učiteľky! Prajeme Vám veľa krásnych chvíľ so svojimi žiakmi!