Naša púť vo Svätej Zemi 13.-18.10.2019

V dňoch 13.10.- 21.10. 2019 sa pútnici z našej chmeľnickej farnosti zúčastnili púte vo Svätej zemi. Púť nám na základe požiadaviek nášho pána farára Tomáša Gondkovského organizovala CK AWERTRAVEL, s.r.o. Návšteva biblických miest a odborný, vysoko profesionálny výklad i prístup nášho sprievodcu pátra Mariána Ondrejku nás obohatili v duchovnom živote a prehĺbili sme sa  vo viere. Jeho osobné skúsenosti, organizačné schopnosti  a znalosti z tejto krajiny boli značnou pridanou hodnotou našej púte. Jeho meditácie pri ceste autobusom a kázne zanechali v nás silnú stopu. Prajeme cestovnej kancelárii CK AWERTRAVEL, s.r.o. veľa kvalitných sprievodcov, kvalitných zájazdov a spokojných pútnikov. Obrovské ďakujem za duchovnú podporu a sväté omše patrí nášmu farárovi otcovi Tomášovi Gondkovskému a nášmu rodákovi, kaplánovi otcovi Petrovi Duffalovi.

Sprievodca púte :páter Marián Ondrejka

CK AWERTRAVEL, s.r.o. – cestovná kancelária
Púť: 13.10.2019 - 21.10.2019
Kňazi: ThLic. PaedDr. Tomáš Gondkovský, Mgr. Peter Duffala

 

Pútnici: z chmeľnickej farnosti, z Toporca, z Podolínca, zo Starej Ľubovne, z Košíc
 
Odchod z Chmeľnice na letisko do Budapešti
V nedeľu 13. októbra 2019 sme 46.-ti pútnici z Chmeľnice, z Toporca, Podolínca a Starej Ľubovne nastúpili do autobusa. V Košiciach sa ku nám pridali ešte 3 pútničky. Na letisku v Budapešti nás už čakal páter o. Marián Ondrejka, ktorý nám povedal, že bude našim sprievodcom po Svätej Zemi. Rozdal nám žlté šiltovky, tašky a visačky na batožinu, ktoré pre nás pripravila cestovná kancelária Awertravel. Na pultoch leteckej spoločnosti Turkish Airlines sme každý odovzdali batožinu a dostali dva palubné lístky, jeden na let Budapešť 20:10- Istanbul 23:15 ( Čas letu 2:05) a druhý na let Istanbul 01:20 do Tel Aviv Yafo0b3:30 (Čas letu 02:10.) Z letiska v Tel Avive sme sa autobusom presúvali do Betlehemu. V Svätej Zemi sme strávili nádherných 8 dní. 21. 10. 2019 sme sa  nabitý obrovskou duchovnou silou vracali domov.
Betlehem
V skorých ranných hodinách sme dorazili na miesto Náš šofér Naser si získal náš obdiv i potlesk. Šťastne nás doviezol do Betlehema až k hotelu STAR.
 
Lukáš vo svojom evanjeliu podáva správu, že veľkú radosť z Ježišovho narodenia kalilo spustenie Herodesovho vraždenia detí. 
Betlehem, kedysi len malá dedinka, v ktorej sa snúbilo šťastie s nebezpečenstvom. Šťastie, lebo v nej sa narodil Benjamín, v nej bol pomazaný Dávid za kráľa, ktorý vytvoril ohnisko na príchod Mesiáša. V nej žili Bóz a Rút – prarodičia kráľa Dávida. A nebezpečenstvo, lebo Ráchel pri pôrode zomrela, čoho svedectvom je jej hrobka. Nebezpečenstvo, pretože tu prenasledovali Dávidových mužov pri obliehaní Betlehema. A tiež preto, lebo práve tu Noemi zomreli jej dvaja synovia. Lukáš vo svojom evanjeliu podáva správu, že veľkú radosť z Ježišovho narodenia kalilo spustenie Herodesovho vraždenia detí. Tu bolo počuť plač matiek. Odtiaľto svätá rodina utekala do Egypta.
Bezpečnostný múr, postavený v roku 2004, bol pre nás pôsobivým smutným posolstvom.
V súčasnosti je Betlehem rozťahané arabské mesto, ktoré leží len desať kilometrov južne od Jeruzalema. Autobusom sme prechádzali aj cez Jeruzalem cez kontrolné stanovisko, nakoľko sme vchádzali do palestínskej enklávy. Sprievodca nám už predtým dohodol vstup. Bezpečnostný múr, postavený v roku 2004, bol pre nás pôsobivým smutným posolstvom. Tento múr sa skladá z betónových stien, ktoré sú vysoké päť metrov, ostatného drôtu, iných bariér a strážnych veží. Má dĺžku 688 kilometrov. Vojenské kontrolné stanovištia zabezpečujú, aby niekto neprišiel a neodišiel bez povolenia. Múr dáva pečať väznenia pod šírym nebom. Našťastie, počas celého nášho pobytu, sa k nám vojaci správali lojálne. Nerobili nám žiadne ťažkosti.
Stolovali sme s ľuďmi rôznych národov, typov tváre, farby a reči.
Po príchode do hotela, nám náš sprievodca za pomoci personálu rozdelil izby a odovzdal kľúče. Vybalili sme si veci a prešli sme do veľkej jedálne, ktorá sa nachádzala na najvyššom ôsmom podlaží, kde sme mali krásny výhľad na mesto. Ponuka jedla bola pestrá. V strede jedálne na dlhom stole bolo  v  misách a iných nádobách pripravené jedlo a množstvo zeleninových šalátov z  domácej kuchyne. Sami sme si vyberali z rozmanitých jedál. Stolovali sme s ľuďmi rôznych národov, typov tváre, farby a reči. V tomto medzinárodnom spoločenstve, pripomínajúcom Babylon, sme sa cítili bezpečne. Atmosféra bola priaznivá, pretože všetci tu sme boli kresťania s rovnakým zámerom, uctiť si posvätné miesta. Po dobrej večeri nám únava a spánok zatvorili oči.
2.DEŇ 14.10.2019 Pondelok
Svätá omša v nemeckej dievčenskej škole, prehliadka starého mesta – Krížová cesta v Jeruzaleme ( ViaDolorosa), Bazilika Božieho hrobu, Kalvária Golgota( 15:00), Západný múr- Múr nárekov, Ubytovanie v Betleheme- Hotel STAR
Už prvá svätá omša v nemeckej dievčenskej škole bola veľmi dojemná. Uvedomili sme si, že byť v Svätej Zemi, kde Boh mimoriadne oslovil celé ľudstvo v záujme jeho harmonického duchovného vývoja, nie je maličnosť. Tu vznikli biblické dejiny Starého a Nového zákona, ktoré podnietili rozvoj novej civilizácie na všetkých kontinentoch. Tu je kolíska troch svetových náboženstiev – židovstva, kresťanstva a islamu. Navštíviť a poznávať miesta Svätej zeme je určite neopakovateľný a hlboký zážitok a stáva sa nábožensko-duchovným bohatstvom na celý život. Svätú omšu celebroval Peter Duffala spolu s našim pánom farárom o. Tomášom Gondkovským a pátrom o. Mariánom Ondrejkom. Po svätej omši nasledovala prehliadka starého mesta.
Sprievodca nás upozornil na pôvodné schody, po ktorých priviedli zviazaného Pána Ježiša do domu veľkňaza Kajfáša, vo vtedajšom Hornom meste, v štvrti obývanej aristokraciou. Vonku na skalnej stene je umiestnený obraz ako uväzneného Ježiša strážcovia vliekli pred veľkňaza, zatiaľ čo ich z diaľky nasledovali dvaja zarazení apoštoli. Podľa archeológov a historikov tu stál Kajfášov dom, v ktorom prebehol Ježišov súdny proces pred židovskou veľradou.Tento pozemok odkúpili Francúzi a na strmom svahu postavili moderný Kostol – Svätý Peter in Galikantu. Vo vnútri kostola je zachovaná židovská väznica, kde bol Ježiš prvýkrát bičovaný, tiež i cisterna, kde ho veľrada uväznila. Pred kostolom na nádvorí nám pripomenulo trojnásobné Petrovo zapretie súsošie svätého Petra s rímskym vojakom, slúžkami pri ohnisku a kohútom na stĺpe. A tiež i to, ako sa zmýšľaním a postojmi tak veľmi podobáme tomuto učeníkovi.
Tu sa odohral dlho očakávaný súboj medzi Ježišom a Kajfášom.
Ježiša najprv odvliekli k Annášovi (predchádzajúcemu veľkňazovi a Kajfášovmu svokrovi) a potom ho predviedli pred samotného Kajfáša. Bol to predbežný výsluch, pri ktorom sa Kajfáš snažil získať usvedčujúce dôkazy, ktoré by mohol použiť ráno pred zhromaždením veľrady (sanhedrín), ktorú viedol. Tu sa odohral dlho očakávaný súboj medzi Ježišom a Kajfášom. Je to stretnutie plné irónie, pri ktorom sa oficiálny veľkňaz stretol s tým, ktorého jeho nasledovníci neskôr nazývali „pravým veľkňazom“ (Hebr 4,14).
Ježišovi vyšetrovatelia sa najviac sústreďovali na tie nejasné slová, ktoré povedal v chráme: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím“ (Jn2,19). Ale nemohli sa zhodnúť na presnom znení. To naznačovalo jeho radikálny a nebezpečný odpor proti chrámu. Keď sa toto obvinenie zrútilo a Ježiš naďalej zaryto mlčal, samotný Kajfáš prešiel k veci: „Si Mesiáš, syn Požehnaného?“ (Mk14,61). Ježiš na to odvetil: „Áno, som. A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci...“(Mk 14,62). Bolo to slávnostné vyhlásenie, ktorým sa predstavil ako izraelský Mesiáš, vyzdvihnutý do úlohy „Syna človeka“ – jediného, ktorý skutočne reprezentuje Boží ľud.
Toto obvinenie pre náboženský obsah mohla veľrada potvrdiť. 
Pre Ježiša to bola chvíľa úprimnosti a takisto tichá výstraha. Pre Kajfáša, ako napoly dúfal, „rúhania“. Toto obvinenie pre náboženský obsah mohla veľrada potvrdiť. A výhodne použiť proti Ježišovi, keď príde pred Piláta: akýkoľvek samozvaný „mesiáš“ sa mohol ľahko vykresliť ako politický burič a povstalec. Ježiš sa úmyselne dostal do pasce.
Krížová cesta v Jeruzaleme ViaDolorosa(Cesta utrpenia)
KRÍŽOVÁ CESTA – VIADOLOROSA (Cesta utrpenia) symbolizuje cestu Ježiša Krista od miesta jeho obžaloby až po miesto jeho ukrižovania na Kalvárii, teda Golgote. V súčasnosti je to asi 1,5 km úzka ulica, plná obchodov. Podľa Nového Zákona a iných kresťanských tradícií má 14 zastavení – prvé dve (Ježiš je odsúdený na smrť a Ježiš berie na svoje plecia kríž) sú v Herodesovej pevnosti Antónia na Chrámovej hore, kde sme navštívili KOSTOL BIČOVANIA s vitrážami Bičovanie, Pilát si umýva ruky a Prepustenie Barabáša a na nádvorí pred KAPLNKOU ODSÚDENIA, v ktorej je aj miesto, kde vojaci hádzali kocky o odev Pán Ježiša. Ďalších sedem zastavení (Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom, Ježiš sa stretáva so svojou matkou, Šimon Cyrenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž, Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku, Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom, Pán Ježiš napomína plačúce ženy a Ježiš tretíkrát padá pod krížom) je po kaplnkách v uliciach mesta. My sme vstúpili do Kaplnky 1.pádu, ktorú zaplatili Poliaci a pokračujem po ďalších zastaveniach. Posledných 5 zastavení sme absolvovali už pri návšteve Baziliky Božieho hrobu- X. a XI. bolo na Golgote v katolíckej kaplnke (Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat a Pána Ježiša pribíjajú na kríž) a XII. Pán Ježiš na kríži zomiera bolo na mieste vrcholu kalvárskej skaly v Grécko – ortodoxnej kaplnke. XIII. zastavenie Pána Ježiša skladajú z kríža je Kameň pomazania a posledné XIV. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú je v Kaplnke Božieho hrobu. Krížová cesta vznikla na západe a z jej 14 zastavení je väčšina doložená evanjeliom, niektoré sú len dokladom ľudovej nábožnosti- tri pády a stretnutie Ježiša s Matkou a s Veronikou.
Bazilika Božieho hrobu, Kalvária Golgota( 15:00),
V meste JERUZALEM , sa odohralo všetko dôležité ako základ pre našu vieru- posledná večera, zoslanie Ducha Svätého, smrť, zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie Pána. História Jeruzalema siaha až do 3.tisícročia pred Kristom. Názov znamená paradoxne Mesto pokoja, aj keď bolo 50-krát obliehané, 36-krát dobyté a 17-krát úplne zrovnané so zemou. Biblické dejiny začínajú 1000 rokov pred Kristom po dobytí kráľom Dávidom. Jeho neustále prestavby znamenajú, že nekráčame priamo po miestach, kde Pán Ježiš, mesto je „navýšené“. Prechádzame cez Jaffskú bránu okolo Citadely, pevnosti Herodesa, kde sa boli Traja mudrci pýtať na narodenie Ježiša. Kráčame dolu kopcom, aby sme sa dostali na úroveň mesta z čias Krista až k BAZILIKE BOŽIEHO HROBU.
Postavili ju križiaci a kľúče od nej vlastní moslimská rodina už od 13.storočia. Spravujú ju spoločne cirkvi rímskokatolícka, grécko-ortodoxná, arménsko-ortodoxná, sýrsko-ortodoxná, egyptsko-koptská. V bazilike panuje status quo- každá cirkev tu má svoje bohoslužobné miesto, ktoré musia aj v presne určenom čase upratovať.
Po svätej omši začína dlhé čakanie v radoch na najposvätnejšie miesta kresťanstva.
GOLGOTA - na nej stojí naša viera, tam dal za nás a naše hriechy Kristus život, po čakaní pokľakneme v kaplnke, kde je otvor, cez ktorý sa môžeme dotknúť kameňa, kde bola osadená päta Ježišovho kríža. „Sú v živote kamene, ktorými pohne len Boh. Najdôležitejšie miesto, kde môžeme prosiť Boha o odvalenie našich kameňov, je práve tu.“ Naše skreslené predstavy sa menia, keď zisťujeme, že Golgota a Boží hrob sú tak blízko pod jednou strechou baziliky, ako sa píše v Biblii „pochovali ho neďaleko Golgoty...“. Na Golgote sme boli presne o 15,00 hodine ..
.
BOŽÍ HROB, tu zmŕtvychvstal Pán Ježiš a začalo sa naše kresťanstvo s nádejou na večný život; hrob je v Kaplnke Božieho hrobu. Dnu vchádzame cez vstupnú Kaplnku anjela (je tam časť kameňa od hrobu) a pár sekúnd trávime priamo nad jaskyňou autentického Ježišovho hrobu, ktorý je prekrytý mramorovou doskou. Čakanie si krátime modlitbou bolestného ruženca, skrátenou krížovou cestou a individuálnymi modlitbami. A tiež otec Marián povysvetľoval podľa makety umiestnenie Božieho hrobu a Golgoty v časoch Krista. Medzi ďalšie zaujímavé miesta v bazilike patrí tzv. kameň balzamovania, na ktorom bolo podľa tradície pripravované telo Pána pred uložením do hrobu, kaplnky sv. Jakuba, zjavenia sa Márii Magdaléne, zjavenia sa Pána Ježiša svojej Matke, časť stĺpa, pri ktorom bol Pán Ježiš bičovaný, cisterna, kde sa hádzali z popraviska patibulá-priečne ramená krížov- terajšia Kaplnka sv. Heleny.
CHRÁMOVÁ HORA je miesto, kde kedysi stál prvý a druhý jeruzalemský Chrám. Je to plošina v tvare nepravidelného štvoruholníka, veľká plocha s dĺžkami strán 313,470,2850 a 485 m. Časť západnej steny tvorí Múr nárekov, pozostatok židovského chrámu. Dostali sme sa tu cez prísnu kontrolu aj so skenovaním a museli sme byť dostatočne oblečení, ženy dokonca úplne zahalené. Kontrola bola aj na samotnej hore, stačilo sa pri fotografovaní k sebe príliš priblížiť a už nás upozorňovali.Dnes je Chrámová hora so svojimi mešitami tretím najposvätnejším miestom moslimov. Mešity vznikli v 7. storočí. Staršia je mešita AL AQSÁ, postavená v triezvejšom stavebnom slohu, ktorá bola niekoľkokrát zničená. Druhá je OMAROVA MEŠITA, ktorá pôvodne neslúžila ako mešita, ale iba ako ochrana posvätného kameňa vo vnútri. Mešita je dominantou Jeruzalema. V súčasnosti patrí nielen medzi najhlavnejšie, ale aj najstaršie a architektonicky najbohatšie mešity na svete. Do diaľky sa vyníma zlatá kupola s priemerom 60 m, ale my sme obdivovali aj steny pokryté modrou majolikou. Do vnútra sme sa nedostali. Stred mešity zaberá mohutná skala, od ktorej je odvodený názov mešity – „Dom na skale“. Podľa židovskej tradície ide o skalu, na ktorej Abrahám obetoval Jahvemu svojho syna Izáka.
Západný múr - Múr nárekov
Posledným miestom, ktoré sme tento deň navštívili, bol MÚR NÁREKOV- najposvätnejšie miesto judaizmu, je ich duchovným a sociálnym centrom už 1000 rokov. Začali ho uctievať po zbúraní 2. jeruzalemského chrámu a je pozostatkom Herodesových hradieb chrámového návršia. Židia tam stále čakajú na mesiáša, prevádzka je aj so službami celých 24 hodín. Vľavo majú oddelený priestor muži, vpravo ženy o poznanie menší priestor, kde každý svojim spôsobom vykonáva modlitby. Tí ortodoxní aj s týraním remienkami, aby sa dokázali lepšie sústrediť a so zvláštnou krabičkou na čele s citátom s Biblie „Počuj Izrael...“ a počas modlitby sa aj kolíšu, pretože sa má modliť aj telo. Do múra vkladajú svoje prosby vo forme papierikov. Vnútri mužskej časti môžeme vidieť základný kameň Dávidovho, neskôr Šalamúnovho chrámu, tam je najviac modliacich sa ortodoxných židov. Pri vstupe k múru si musíme nasadiť na hlavu čiapočku – Kippu. Židov je na svete 20 miliónov, z toho je iba 20% ortodoxných- ktorí sú vraj vyvolení modliť sa a študovať, vidíme ich v čiernych klobúkoch, aj zvyšok oblečenia je čierny a takto chodia celý rok.
Ubytovanie v Betleheme- Hotel STAR
3.DEŇ 15.10.2019 Utorok
Svätá omša vianočná na Poli pastierov, podľa tradície, kde prijali pastieri od anjelov posolstvo o narodení Ježiša Krista. Bethlehem- jaskyňa Mlieka, Bazilika narodenia Ježiša Krista, Presun do EinKarem- Bazilika narodenia sv. Jána Krstiteľa, miesto navštívenia Panny Márie u svätej Alžbety Ubytovanie v Betleheme- Hotel STAR
Bývame v hoteli v BETLEHEME (názov voľne Dom chleba), ktorého dejiny začínajú v 11.storočí narodením kráľa Dávida a tento deň začíname práve tu.
Svätá omša vianočná na Poli pastierov, podľa tradície, kde prijali pastieri od anjelov posolstvo o narodení Ježiša Krista.
Navštívili sme BAZILIKU NA POLI PASTIEROV. Je to znovu dielo Antonia Barluzziho, tematicky v tvare beduínskeho stanu. Sv.omšu sme mali v kaplnke v jaskyni, v ktorej pastieri trávievali zimné noci, v kaplnke Gloria in exelsis Deo – Sláva Bohu na výsostiach.
 
Po svätej omši sa vydávame sa k jaskyni Mlieka.  Podľa legendy na mieste kvaplo materské mlieko Panny Márie, keď unikali so sv.rodinou do Egypta a jaskyňa zbelela. Byzantská kráľovná Eusébia tu prosila za dieťa a narodil sa jej princ, spravujú tu aj ďalšie poďakovania za narodenie dieťaťa od pútnikov. Prosiaci pútnici sa tu modlia za dar dieťaťa, za rodičov, za deti aj za nenarodené deti. Lavice v malej kaplnke darovali slovenskí pútnici. K jaskyni je pristavená aj nová kaplnka.
Potom kráčame k BAZILIKE NARODENIA PÁNA po Golgote a Božom hrobe tretiemu najposvätnejšiemu miesto katolíkov. Bazilika je najstaršia neprebudovaná katolícka bazilika od r.540, aj vďaka Mozaike Klaňanie troch kráľov v perzských oblekoch aj pre rešpektovanie kresťanského kultu na tomto mieste moslimami. Do baziliky vchádzame cez Bránu pokory, každý sa musí zohnúť-pokloniť, pôvodná brána, ktorou mohli prejsť aj kone je znížená zamurovaním. Obdivujeme krásny zreštaurovaný interiér a jeho výzdobu, kostol od Status quo patrí gréckym-ortodoxným, a tak čakáme kým otvoria Jaskyňu narodenia Pána. Po dlhom čakaní a pretláčaní sa cez úzky vchod do jaskyne sa dostávame dnu. Miesto je očiernené od sviečok, ale my sa hlavne chceme pokloniť na mieste, kde sa narodil Ježiško. Symbolizuje ho pod Oltárom narodenia štrnásťcípá hviezda na mramorovej doske s latinským nápisom: „Tu sa narodil Kristus Pán z Márie Panny“. Zotrvať môžeme iba chvíľu, aby sme nechali priestor aj ostatným čakajúcim. Jaskyňa je pod hlavným oltárom, predtým tam bola tradičná hosťovská izba, „...v hostinci nemali miesta...“ je zastaralý preklad, myslela sa tým hosťovská izba, tak ako v tom čase stavali domy v Betleheme. Jasličky z jaskyne sa od r.560 nachádzajú v Ríme v  Santa Maria Maggiore. Vchádzame aj do Jaskyne mágov, ktoré ako jediné patrí františkánom a môžu sa tu slúžiť sv. omše. Za dverami je skrytá aj ďalšia sieť podzemných jaskýň. Vedľa baziliky je postavený františkánmi KOSTOL SV.KATARÍNY s krásnym stredovekým chrámovým dvorom a s podobizňou sv. Dieťaťa. Priamo v kostole sú aj schody, ktorými sme zišli do JASKYNE SV.JOZEFA, JASKYNE NEVINIATOK a JASKYNE SV.HIERONYMA, ktorý tu prekladal sv. písmo z vtedajšej aramejčiny do latinčiny.Autobusom sme sa premiestnili do mestečka Ain Karem. Leží v údolí medzi kopcami asi osem kilometrov juhozápadne od Jeruzalema.
Po krátkej chvíli sme prišli do stredu mestečka, kde sa narodil Ján Krstiteľ. Tu sme si pripomenuli príbeh okolo jeho narodenia zo Svätého Písma. Cestou do areálu sprevádza pútnika starobylá modlitba Zachariáša začínajúca sa slovom: „Benedictus“, čo znamená: „Nech je zvelebený“. Hymnus je uvedený vo viacerých rečiach, tiež i v slovenskom jazyku. V chráme sa nachádza jaskyňa „Benedictus“.V nej je umiestnený oltár, pod ktorým sa vyníma planúca hviezda z bieleho mramoru, a s veľkým bielym kruhom, označujúca miesto narodenia Jána Krstiteľa. Toto miesto sme si uctili bozkom a tichou modlitbou. Je tu umiestnený nápis v latinčine: „Hic praecursor Dominina tus est,“ čo v preklade znamená: „Tu sa narodil Pánov predchodca“. Chrám bohato zdobí mramor a kachličky, ktoré venovali Portugalci a Španieli.
Peši sme sa dostali asfaltovou cestou hore na kopec a zamierili sme do Baziliky Navštívenia Panny Márie. Vošli sme na nádvorie cez krásne tepanú železnú bránu. Našu pozornosť upútal múr s keramickými tabuľkami. Na nich je v 41 jazykoch napísaný chválospev Panny Márie zvaný „Magnifikát“ – „Velebí duša moja Pána“ , kde sme našli aj text v slovenskom jazyku. Okolie nádvoria je bohato zdobené ihličnatými stromami, píniami a šípovými ružami. Chrám sa delí na hornú a dolnú časť. Horný kostol bol postavený na mieste, kde mal kedysi Zachariáš letné sídlo. Na tomto mieste sa zdržiavala počas tehotenstva Alžbeta, kde ju potom navštívila Panna Mária. Prešla pešo asi 150 kilometrov, aby jej mohla slúžiť a chodila po vodu do studne, ktorá je teraz v blízkosti opravenej židovskej synagógy. Tento prameň zavlažuje celý vrch. Tradícia nám ponúka takéto vysvetlenie: Zachariáš bol bohatý Jeruzalemský kňaz, navyše bezdetný, preto mohol mať viac majetku. Svah na opačnej strane kopca tvorili vinice, ktoré vlastnil. Vo vinici mal domček, kde sa Alžbeta utiahla s darom od Pána. Príbeh navštívenia Panny Márie a rôzne výjavy z jej života sú umelecky zobrazené na veľkých obrazoch v hornej časti kostola. V dolnej časti kostola sa nachádza skala, za ktorou bol podľa tradície ukrytý Ján pred Herodesovými vojakmi. Tiež tu leží aj pôvodná domáca cisterna na vodu.
Prechádzame 7 km juhozápadne od Jeruzalema do mestečka AIN KAREM, ktoré sa spája s narodením a životom Jána Krstiteľa, Alžbety a Zachariáša. BAZILIKA NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE- pri vstupe na nádvorie víta krásna železná tepaná brána, za ktorou je stena s keramickými doskami s textom chválospevu Panny Márie „Magnificat“ v 41 jazykoch. Chrám je rozdelený na hornú a dolnú časť. Nad oltárom je maľba s výjavom stretnutia Panny Márie s Alžbetou. Po stranách sú ďalšie výjavy zo života Zachariáša a zabíjania chlapcov na príkaz Herodesa. Hlavný oltár je vytvorený z bieleho mramoru, nad ním vyniká bohatá mozaika, ktorá zobrazuje Pannu Máriu so zborom spievajúcich anjelov. Na toto miesto, letnú stranu Ain Karem prišla Panna Mária navštíviť Alžbetu a ostala u nej 3 mesiace. Na počesť návštevy Panny Márie u Alžbety sa konajú púte, Panna Mária bola prvá pútnička. Prišla sem zo 150 km vzdialeného Nazareta s radosťou, s ochotou slúžiť a ako živý Bohostánok- niesla vo svojom lone Spasiteľa. Aký úžasný vzor pre nás kresťanov.
Ubytovanie v Betleheme- Hotel STAR
4.DEŇ 16.10.2019 Streda
Galilea- Hora Blahoslavenstiev- svätá omša, TABGHA 1 – miesto zázračného rozmnoženiachlebov a rýb , Tabgha 2 – miesto Primátu sv. Petra, Kafarnaum– dom sv. Petra a miestna synagóga, Genezaretské jazero- tradičná ryba sv. Petra, kúpanie a plavba loďou,Ubytovanie v Tiberias- Hotel BALI
 
  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk