Nahlásenie stavu vodomera v termíne od 1.2.2021 do 10.2.2021

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Poprad prosí našich občanov, odberateľov vody z verejného vodovodu o nahlásenie stavu vodomera z dôvodu ročného vyúčtovania za dodávku pitnej vody.

Odpočty nahláste v termíne od 1.2.2021 do 10.2.2021 na tel. čísle: 0850 111 800 Call centrum alebo č.t.: 052-43 216 91, prípadne E-mailom: info@pvpsas.sk.

Na odbernom mieste, kde nebude nahlásený samoodpočet odberateľom spoločnosť použije odhad priemernej spotreby z predošlého fakturačného obdobia.

V prílohe zverejňujeme celý oznam Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. Poprad.

K stiahnutiu

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk