Na miništranskom futbalovom turnaji v Chmeľnici zvíťazili domáci

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica v spolupráci s obcou Chmeľnica usporiadala už tradičný miništranský futbal, ktorý sa začal svätou omšou. Celebroval ju vdp. Mgr. Róbert Gurčík,  farár z kolačkovskej farnosti. Na turnaji sa zúčastnilo 6 miništranských mužstiev. 

 

Výsledky :
1.miesto Chmeľnica skupina A.
2.miesto Kolačkov skupina A
3. Miesto Forbasy
4. Miesto Toporec
5.miesto Kolačkov B skupina menší
6.miesto Chmeľnica B skupina menší

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk