NA FESTIVALE UM UM predstavila Marta Krafčíková svoje knihy

Tohoročný festival UM UM v Starej Ľubovni predstavil zväzok troch kultúr, slovenskej, židovskej a nemeckej, ktoré žili vedľa seba na území Slovenska celé storočia. Tomu by dnes sotva niekto uveril. Vplyvom dejinných udalostí  zmizlo mnoho ľudí, tým aj mnoho rôznorodých vzťahov, čím sa začala vytrácať aj snaha o pochopenie a toleranciu vzájomných odlišností. Ako sa zachránili obyvatelia Chmeľnice pred odsunom vysvetlila Marta krafčíková, autorka knihy: "Utekali, aby zostali" na siedmom ročníku festivalu UM UM v Starej Ľubovni. Hovorila aj o svojom novom chmeľnickom nárečovom slovníku, ktorý obec Chmeľnica vydala začiatkom júna 2018.

 

Toho roku sa už koná 7. ročník festivalu a pripomína nám takmer zabudnutú históriu multikulturného regionu Horný Spiš.Takmer tridsať dobrovoľníkov z rôznych kútov Sveta sa zišlo v Starej Ľubovni a tvorí divadlo, hudbu a výtvarné umenie na tému Nemci, Židia, Slováci a Stará Ľubovňa.

Zástupcovia jednotlivých etník diskutovali spolunažívanie Nemcov, Židov so slovenskou majoritou. Vynárali sa tabu témy z našej histórie, o ktorých nemá mladá generácia, možno aj tá skôr narodená ani tušenia. Ako sa zachránilo pôvodné obyvateľstvo nemeckým dialektom hovoriacej Chmeľnice pred vysídlením? Prečo sa ich nepodarilo vysídliť ako v neďalekej Lomničke? Život Nemcov v Hniezdnom bol po II. svetovej vojne veľmi hektický.Ako pomáhali statoční občania Kežmarku a Starej Ľubovne pri záchrane Židov?

Kto bol  Eduard Laufer alias Teofil  Gula? "Ten,kto zachránil jednu dušu- to je, ako by zachránil celý svet!" A Edo nezachránil len jeden život, ale desiatky. pritom znovu a znovu riskoval svoj život. Sen o domove, vojnový príbeh nemeckej rodiny z obce Hniezdne rozpovedala autorka Gabriela Rothová.

Helmuta Bistiku z Medzeva poznajú aj deti z Chmeľnice. Každoročne sa zúčastňujú na tvorivých dielňach. 

Marika Smreková, mladá slovenská režisérka, autorka projektu UM UM s kolegom Martinom Jakubčom

Karol Thiry a Marta Krafčíková 

 

Ujo Bernard Korsch, rodák z Hniezdneho, ktorý oslávil už 95. narodeniny, porozprával o peripetiách obyvateľov z Hniezdneho počas II. svetovej vojny