Na 14. rozhlasovú púť rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove putovali aj pútnici z Chmeľnice

V sobotu 5. mája sa v Krakowe v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, Krakow, Lagiewniky konala  14.  rozhlasová púť rádia Lumen. Aj naša obec mala svoje zastúpenie. Slávnostnú svätú omšu celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

 

Svätyňa Božieho Milosrdenstva – v areáli sa nachádza kláštor, v ktorom v 30-tych rokoch 20. storočia žila sv. sestra Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom Milosrdenstve. V tomto areáli sa taktiež nachádza kaplnka, v ktorej je umiestnený obraz Božieho Milosrdenstva a relikvie sv. sestry Faustíny a veľkolepá novovybudovaná bazilika Božieho Milosrdenstva.
 
 
Centrum sv. Jána Pavla II. „Nebojte sa!“ – táto svätyňa sa nachádza v bezprostrednom susedstve baziliky Božieho Milosrdenstva. Cieľom tohto centra je šíriť a tvorivo rozvíjať učenie sv. Jána Pavla II. V tomto komplexe sa nachádzajú dva chrámy – horný a dolný kostol, v ktorých sú umiestnené relikvie sv. Jána Pavla II.
 
 

Súvisiace odkazy