Muzikál Povolanie pápež nechal v nás veľa emócií a dojmov

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica zorganizovala 8. apríla 2017 návštevu muzikálu Povolenie pápež v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Zohnať lístky, na predstavenie, ktoré už od premiéry je permanentne vypredané, bolo náročné, ale vďaka úsiliu Mgr. Moniky Podhorskej sa to podarilo.Tak sme mohli byť spoluúčasní na tomto poznávacom zájazde s nezabudnuteĺným kultúrnym zážitkom.

Prvá cesta po príchode do Nitry bola namierená na cintorín, kde je pochovaný vsdp. pán farár Štefan Janík, ktorý v rokoch 1986-1998 pôsobil v Chmeľnici. Po odchode z Chmeľnice pôsobil v kláštore verbistov v Nitre ako špirituál a neskôr ako tajomník misijného diela na Slovensku. Zapálením sviece, položením kvetov na hrob a  modlitbou sme si uctili nášho pána farára, rodáka z Liptovskej Tepličky, ktorý si počas komunistickej mašinérii musel veľa vytrpieť. Zobrali mu štátny súhlas k vykonávaniu kňazskej služby a do pastorácie sa vrátil až v roku 1977.

Po kávičke v novej  reštaurácii Castellun na námestí Jána Pavla II. v podhradí Nitrianskeho hradu
nás riaditeľka Diecézneho múzea Nitrianskeho biskupstva Mgr. Veronika Pleštinská, PhD. sprevádzala po Diecéznom  múzeu, kde nám ukázala významné skvosty  našich slovenských dejín.  Pozreli sme si zrekonštruované Hradné námestie so sochou svätého Jána Pavla II., exteriér i interiér katedrály.  Katedrála sv. Emeráma v Nitre je najstarším diecéznym chrámom na Slovensku. V r. 1998 bola povýšená na Baziliku minor. Odkazuje a nadväzuje na obdobie pôsobenia arcibiskupa Metoda, o čom svedčí Bulla Industriae Tuae, vydaná pápežom Jánom VIII., r. 880., ktorú nám ukázala pani riaditeľka v Diecéznom  múzeu. Pozreli sme si aj objav neskorogotickej fresky Smrti a Korunovania Panny Márie v dolnej lodi katedrály. Členky cirkevného spevokolu zaspievali v kaplnke a vyskúšali bravúrnu akustiku. Niektorí z nás zdolali aj 114 schodov do veže katedrály, ktorá ponúkla krásny výhľad na mesto.
 
 
 
Po prehliadke Nitrianskeho hradu sme sa presunuli na pešiu zónu a o pol siedmej  do divadla Andreja Bagára v Nitre. Divadlo praskalo vo švíkov a bolo úplne vypredané.
V muzikáli sme mohli vidieť brilantné herecké, spevácke i tanečné výkony, medzi ktorými sme videli aj herca Tomáša Tureka,
vo viacerých roliach, v roli študenta, novinára, Kevinovho ocka...  Strhujúce choreografie, ktoré dynamicky prepájali jednotlivé scénické obrazy, chytľavé skladby ale aj melódie dojímajúce až k slzám, dômyselne efektná scéna, krásne kostýmy... K tomu všetkému duchovný rozmer predstavenia, ktorému však nechýbal ani vtip a nadhľad. Zimomriavky...Jednoducho úžasný zážitok, ktorý sme ocenili dlhotrvajúcim standing ovation.
 
 
Muzikál prináša na javisko najdôležitejšie momenty zo života Karola Wojtyłu – od čias detstva, cez dospievanie, prvú lásku, ktorú zanechal kvôli duchovnej ceste vrcholiacej na pápežskom stolci, až po jeho cesty po svete za veriacimi, medzi nimi aj v Nitre, zotavovanie sa po atentáte, ochorenie a smrť. Veľkolepá scénická freska ho predstavuje ako filozofa, teológa, kňaza, básnika, mysliteľa, štátnika, ale v prvom ako múdreho a citlivého človeka, ktorý bojoval proti násiliu a za porozumenie medzi ľuďmi.
 
Na príprave muzikálu sa podieľal slovensko-poľský tím. Autorom  libreta a textov piesní je Daniel Hevier. Hudbu k textom napísal Gabo Dušík. Režisérom je Jerzy J an Polonski
 
„Ján Pavol II., hrdina hry, je svätec dnešných čias. Významnou mierou pozitívne ovplyvnil vývoj dejín 20. storočia. Na pápežskom stolci nezabudol na svoju milovanú vlasť, ale intenzívne sa zaujímal o vnútornú situáciu aj v ostatných krajinách Európy. Bol veľkým štátnikom, nebál sa vyjadriť svoj názor pred štátnymi predstaviteľmi, ale aj na európskom či svetovom fóre. Výrazne zmenil nazeranie na post pápeža, pretože sa maximálne priblížil k ľuďom.“

Ďakujeme účastníkom zájazdu za skvelú atmosféru a organizátorom za organizáciu tohto skvelého poznávacie zájazdu s kultúrnym vyžitím.


 
 
 

Súvisiace odkazy

  • www.visitspis.sk/1-uvod
  • maslubovniansko.sk
  • www.karpatenblatt.sk
  • www.kdv.sk
  • www.kovanezelezo.sk