Mons. Vincent Dorník oslávil 9O. narodeniny. Blahoželáme!

Nebeský otec si ho vyvolil za ohlasovateľa Božieho slova. Už 90. rokov kráča po jeho cestách a zanecháva ovocie svojej služby v srdciach ľudí. Sv. omšu 30.apríla 2019 o 17,00 hodine v kostole sv. Ondreja celebroval jubilant vsdp. Mons. Vincent Dorník pri príležitosti svojho životného jubilea, 90. narodenín. 

 

Ing. arch. Zita Pleštinská , starostka obce Chmeľnica: „Vysokodôstojný pán farár, dôstojný pán monsiňor, drahý náš jubilant!

 

Nebeský Otec si Vás vyvolil za ohlasovateľa Božieho slova.   Už 90 rokov kráčate po jeho cestách a zanechávate ovocie svojej práce v srdciach ľudí, s ktorými sa stretáte a ktorým slúžite.

 

Každá svätá omša Vami slúžená bola vždy  otvorenou a vrúcnou prosbou za Vašich veriacich vo farnostiach, v ktorých ste pôsobili. Tá dnešná,  je mimoriadna. Jej slávnostná atmosféra naplnila naše srdcia. Jej mimoriadnosť spočíva v tom, že Vy, náš milý dôstojný pán farár sa dožívate významného životného jubilea – 90 rokov.

90 rokov je úctihodný vek! Obdivujem Vašu silu a odhodlanie, hoci Vám v dôsledku Vášho, nie ľahkého života, fyzické sily ubúdajú, duchom ste stále mladý. Stojím tu pred Vami s úctou a s vďakou za všetko, čo pre našu chmeľnickú farnosť znamenáte, čo ste pre ňu urobili a neustále robíte. Vysoko si vážim, že aj v tento slávnostný deň prichádzate do Chmeľnice, aby ste spolu s nami oslávili Vaše životné jubileum.
 

Ďakujeme Vám za priehrštia lásky, citlivý prístup pastiera, rady, obetovaný čas, usmernenia i krásne okamihy, ktoré sme s Vami prežívali.   Spomíname na práce okolo kostola sv. Ondreja, keď sme pod Vašim vedením robili pokládku medeného plechu na streche nášho kostola a vymenili kostolné lavice. 

 

Nesmierne si vážime Vašu obetavú prácu duchovného otca. Deti, ktoré ste v rokoch Vášho pôsobenia v našej farnosti pokrstili, môžu aj vďaka vám prežívať život s Ježišom so svojimi deťmi v kruhu svojich rodín.

 

Ďakujem Vám v mene všetkých veriacich v Chmeľnici za Vašu duchovnú prácu, ktorou napĺňate poslanie Ježišovej cirkvi.

Úprimne Vám želám K Vašim vzácnym deväťdesiatym narodeninám pevné zdravie, veľa Božích milostí a hojné Božie požehnanie. Nech Vás pán Boh i naďalej sprevádza na Vašej kňazskej dráhe a žehná Vaše kroky!
Pochválený buď Ježiš Kristus.