MAS ĽUBOVNIANSKO bola schválená

Obec Chmeľnica spolu s obcami  Jakubany, Nová Ľubovňa, Kolačkov, Matysová, Hajtovka, Malý Lipník, Sulín, Legnava, Starina, Mníšek nad Popradom ,mestom Stará Ľubovňa spolu so zástupcami podnikateľskej obce a tretím sektorom  vypracovali spoločnú stratégiu CLLD MAS LUBOVNIANSKO. Na našu veľkú radosť bola v rámci Výzvy č. 21/PRV/2017 MAS ĽUBOVNIANSKO schválená.

Základná alokácia MAS: 1 007 999,50 €
Alokácia časť PRV: 502 000,00 €
Alokácia časť IROP : 505 999,50 €
Dodatočná alokácia: 907 199,55 €
 
 
Miestna akčná skupina (MAS) vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území
„Sme región, kde pramení spoločná sila.“ Našou víziou je prinavrátiť nášmu regiónu ľudský kapitál nazabúdajúc na prírodu, z ktorej pramení naša sila a na kultúrnu rozmanitosť našich predkov, ktorú nám zanechali bohaté tradície. 
 
MAS ĽUBOVNIANSKO má vypracovanú spoločnú stratégia CLLD MAS LUBOVNIANSKO, ktorá  bude kľúčovým dokumentom v čerpaní prostriedkov EÚ fondov v tomto  programovacom období 2014-2020.

K stiahnutiu