Mária Krafčíková, ktorá viac ako 50 rokov kantorovala v Chmeľnici, oslávila 90. narodeniny. Blahoželáme!

Mária Krafčíková sa narodila 21. januára 1928 v rodine desiatich detí.  Dlhé roky pracovala na Pošte v Starej Ľubovni. Už ako 2o ročná začala kantorovať v kostole sv. Ondreja v Chmeľnici. Bolo to ešte  za pôsobenia pána farára Štefana Putanka v chmeľnickej farnosti. K tejto službe priučila aj svoju sestru Helenku, ktorá  bola tiež kantorkou v našom kostole. Obe sestry sa v tejto službe striedali. V šesťdesiatych rokoch  Mária Krafčíková  5 rokov  kantorovala aj v kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Pri príležitosti jej vzácneho jubilea bola dnes odslúžená sv. omša. Pani kantorka si po nej sadla aj za organ.

 
 
Medzi dnešnými gratulantmi boli krstný syn Eduard, sestra Helenka a synovec Pavol.
 
Milá pani kantorka, pri príležitosti Vašich 9O. narodenín Vám z úprimného srdca blahoželáme s veľkou kyticou uvitou z modlitieb a prosieb za Vaše zdravie, spokojnosť a Božie požehnanie. Ďakujeme Vám za Vašu službu v našej chmeľnickej farnosti a želáme Vám pevné zdravie, veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie.
 
 
Komunikácia pani kantorky Márie Krafčíkovej s pánom farárom Štefanom Putankom, ktorá bola uverejnená v knihe Marty Krafčíkovej: " Utekali, aby zostali."